Yeme erken erişim performansa etkisi

10 Ağustos 2022

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

İsveç kaynaklı araştırma, tavukların başlangıç ​rasyonlarında erken yeme erişiminin etlik piliçlerde büyüme performansını iyileştirmek için kullanılabileceğini gösterdi. 

Çalışma ayrıca, alg özü takviyesinin büyüme performansını veya bağırsak sağlığını etkilemediğini de ortaya koydu.

İsveç kökenli çalışma, erken yem erişiminin ve alg ekstraktının büyüme performansı, organ gelişimi, bağırsak mikrobiyotası ve aşı kaynaklı antikor tepkilerini değerlendirdi.

İşletmelerde kurulan kuluçka konseptleri, yumurtadan yeni çıkmış civcivlre büyümeyi ve sağlıklı bir bağırsak gelişimini destekleyen optimal beslenmeyi sağlama fırsatı sunar. Kahverengi alglerde bulunan bağırsak sağlığını ve bağışıklık tepkilerini artırabilecek biyoaktif bileşiklerin laminarin ve fucoidan içerdiği ortaya konmuştur.

Çalışma, Lamarin digitata’dan elde edilen laminarinden zengin alg özütü ile yem ve kuluçka sonrası suya erken erişimin ve yem takviyesinin etkilerini incelemeyi amaçlanaktadır.

Toplam 432 Ross 308 civciv, iki kuluçka işlemi ve 3 diyet uygulaması ile 2×3 faktör tasarımında 36 yetiştirme ağılına ayrıldı. Civciv yerleştirme sırasında kümeslerin yarısına doğrudan yem ve suya erişim sağlanırken (Erken), diğer yarısı ise 38 saat boyunca yem ve sudan mahrum bırakılmıştır (Geç).

Civcivler 6. güne kadar 3 farklı başlangıç ​​diyeti ile beslendi:
– buğday-soya fasulyesi küspesine dayalı bir kontrol diyeti
– düşük alg ekstresi içeren bir diyet (% 0.057)
– yüksek oranda alg ekstresi içeren bir diyet (% 0.114).

Yem alımı ve vücut ağırlığı (BW), yerleştirmede, 1, 6, 12, 19, 26, 33 ve 40. günlerde kalem bazında kaydedildi. Antikor yanıtlarını indüklemek için, tüm civcivler 10. günde kuş pnömonisine karşı aşılandı. kümes, 3 civciv odak hayvan olarak seçildi ve 10. ve 39. günlerde kan örneklemesi için kullanıldı. 6, 19 ve 40. günlerde, kümes başına 2 kuş öldürüldü ve Illumina kullanılarak bağırsak mikrobiyota analizi için organ ölçümü ve çekum sindirimi örneklemesi için kullanıldı. Miseq PE250 sıralama platformu.

Sonuç

Sonuçlar, alg özütünün bağırsak mikrobiyotasını veya aşı kaynaklı antikor tepkilerini etkilememesine rağmen, ilk 38 saat boyunca, erken beslenen civcivlerin ortalama 19.6 g yem tükettiğini ve vücut ağırlığının %27 olduğunu gösterdi. Alg özütü ile beslenen civcivler, çalışma boyunca vücut ağırlığını ve yem alımını azaltan BW’de %9.1 kaybetti (P<0.05).

Geç beslenen civcivlerde erken beslenen civcivlere göre nispeten daha uzun bir bağırsak, yüksek nispi (g/kg BW) taşlık ve proventrikulus ağırlığı olduğu tespit edildi, ancak 6. günde nispi bursa ağırlığının daha düşük olduğu görüldü (P<0.05). Kuluçka tedavisinin mikrobiyota veya antikor yanıtı üzerinde herhangi bir etkisi tespit edilmedi. Mikrobiyotada, yaşla birlikte alfa çeşitliliğinin arttığı tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, çalışma, yemlere erken erişimin, alg özütünün bir avantajı değil, 40 günlük büyüme periyodu boyunca büyüme performansını iyileştirdiğini ve erken bursa gelişimini teşvik ettiğini göstermiştir.

Kaynak: Poultry World

Keyifli okumalar dileriz

Bağırsak Sağlığı ve Yemden Yararlanma konularının temeli olan ve besleme maliyetlerini yakından ilgilendiren Yem Hammaddeleri ve Yem Katkıları ile ilgili Pazar Analizleri’ni gözden geçirmek isterseniz,

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram