Düşük konsantrasyonlarda perasetik asit, atık suların arıtılmasında güvenli bulundu

13 Ekim 2021

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Kanatlı hayvan endüstrisi işleme tesislerinin atık su arıtma sistemlerinde perasetik asidin (PAA) etkileri üzerine yapılan araştırmalar, anaerobik reaktörlere 200/29 mg/L düzeyine kadar PAA/H2O2 eklemenin sistem performansını etkilemediğini, ancak atık suda daha yüksek seviyede PAA konsantrasyonlarının olduğunu ortaya koyuyor.

USPOULTRY ve USPOULTRY Vakfı, Georgia Atlanta’da bulunan Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde, Dr. Spyros G. Pavlostathis öncülüğündeki araştırma ekibinin kanatlı hayvan endüstrisi işleme tesislerinin atıksu arıtma sistemlerinde perasetik asidin etkisini değerlendirdikleri araştırma projesinin tamamlandığını duyurdu.

Perasetik asit (PAA), kanatlı hayvan endüstrisinde etkili bir antimikrobiyal ajandır. Kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Atık su bileşenleriyle reaksiyon sonrasında kalan PAA, biyolojik atık su arıtma proseslerini etkileyerek atık su deşarj gereksinimlerini karşılamayı zorlaştırabilir. Atık su kalitesi üzerindeki potansiyel olumsuz etkiler ve kanatlı hayvan endüstrisi işleme tesislerinde PAA’nın hızla artan kullanımı nedeniyle, atıksu arıtma sistemlerinde PAA’nın etkileri ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

Atık su bileşenleriyle reaksiyona girdikten sonra kalan Perasetik Asit (PAA), biyolojik atık su arıtma işlemlerini etkileyebilir. Bu nedenle, Dr. Spyros G. Pavlostathis ve Georgia Teknoloji Enstitüsü’ndeki çalışma arkadaşları, yakın zamanda, kanatlı hayvan endüstrisi işleme tesisleri atıksu arıtma sistemlerinde PAA’nın etkilerini değerlendirmeyi amaçlayan bir araştırma projesini tamamladılar.

Dr. Spyros G. Pavlostathis; “Atık su arıtma sistemlerinde anaerobik reaktörlere 200/29 mg/L düzeyine kadar Perasetik Asit (PAA/H2O2) konsantrasyonları sistem performansını etkilememektedir.”

Sonuçlar aerobik ve anoksik organik madde bozunmasının yanı sıra kanatlı hayvan endüstrisi işleme tesislerindeki atıksu ile nitrifikasyon, denitrifikasyon ve anaerobik bozunmanın, atık PAA ve Hidrojen Peroksit (H2O2) içinde artık PAA ve Hidrojen Peroksit (H2O2) bulunmadığında normal tesis işletimi sırasında etkilenmeyeceğini göstermektedir.

Bununla birlikte, nitrifikasyon, denitrifikasyon ve anaerobik bozunma, chiller tanklarının boşaltılması nedeniyle tesis işletme vardiyasının sonunda yüksek konsantrasyonlarda kalıntı PAA düzeylerine sahip atık su oluşması durumunda veya kazara PAA solüsyonu dökülmeleri durumunda atıksu tesis işletimi olumsuz etkilenecektir.

Kaynak: The Poultry Site

Keyifli okumalar dileriz

Diğer Yenilikçi teknolojiler üzerine yazıları gözden geçirmek isterseniz,

Besleme ve Yem Hammaddeleri ile ilgili güncel haberleri gözden geçirmek isterseniz,

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram