Paketlenmiş yumurtaların dezenfeksiyonunda yeni teknolojiler

29 Kasım 2021

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim


Rus araştırmacılar, damızlık ve sofralık paketlenmiş yumurta yüzeyi dezenfeksiyonu için ucuz ve güvenli yeni bir teknoloji geliştirdiler. Bu teknoloji, yumurta kabuklarındaki salmonella da dahil olmak üzere bakterileri öldürmeye yardımcı olmaktadır.


Ayrıca bu yeni teknoloji, damızlık yumurtalarında da uygulanabildiği için, viral hastalıklara karşı güçlü bağışıklığa sahip etlik piliçler elde edilmesini sağlar. Paketlenmiş yumurtalar 50 nanosaniye (saniyenin milyarda biri) elektron ışını ile dezenfekte edilir. Dezenfeksiyon plastik kaplarda yapılır.

Teknolojinin detayları Food and Bioproducts Processing dergisinde yayınlanmıştır .

Prof. Dr. Sergey Sokovnin, “Paketlenmiş yumurtaların dezenfeksiyonu, yumurtaları depolama sırasında müteakip kontaminasyondan korur.”

Ural Federal Üniversitesi ve Rusya Bilimler Akademisi Ural Şubesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sergey Sokovnin, “Paketlenmiş yumurtaların dezenfeksiyonu, yumurtaları depolama sırasında müteakip kontaminasyondan korur,” dedi . Dezenfeksiyon için 5 kGy’nin yeterli olduğunu öğrendik. Bu doz, kap ve yumurta kabuklarının dezenfekte edilmesine izin verir, ancak protein, yumurta sarısı ve kabuğun fiziksel özelliklerini veya bunların bileşimini etkilemez. Yumurtaların büyüklüğü önemli değildir.”

Dezenfeksiyon etin kalitesini ve civcivlerin hacmini etkilemez. Yani, civcivlerin dezenfeksiyon işlemi uygulanmamış yumurtalardan çıkım oranı % 63 iken bu oran dezenfekte edilmiş yumurtalarda % 64 ‘tür. Aradaki fark, dezenfekte edilmiş yumurtalardan sağlıklı civcivlerin çıktığının göstergesidir.

Prof. Dr. Sergey Sokovnin, “Dezenfekte edilmemiş yumurtalardan elde edilen civcivlerin % 86 ‘sı kronik enfeksiyon belirtileri gösteriyor. Dezenfekte edilmiş yumurtalardan elde edilen civcivlerde bu rakam sadece % 4 ‘tür.” “Aynı zamanda, dezenfekte edilmiş yumurtalardan elde edilen civcivlerin Newcastle hastalığına karşı artan bir bağışıklığı vardı. Bu, sterilize edilmiş yumurtalardan elde edilen tavukların daha az hasta olacağı anlamına gelir. Ayrıca bu teknoloji ile dezenfekte edilmiş broyler civcivlerin büyütme döneminde daha az antibiyotik kullanımının da önünü açacaktır..”

Teknoloji, broyler entegrasyonları için de zaman tasarrufu sağlamaktadır. Temiz yumurtalardan civciv çıkımında yaklaşık altı saat daha az zaman gerekmektedir; 22-24 saat yerine, civcivler 16-18 saatte çıkmaktadır. Bu süre avantajı, üretim maliyetlerini azalttığı için son derece önemlidir.

Prof. Dr. Sergey Sokovnin, “Işınlama teknolojisi ile dezenfeksiyon kapasitesi, yılda 108 milyon yumurtadır. Bu yeni tam yüzey sterilizasyon teknolojisi, saniyede 40 yumurtaya kadar ışınlamaya izin veriyor. 10 yumurta için plastik ambalajın ışınlama maliyeti 1,2 Eurocent idi. Bir teknolojik yöntem ile yatırım maliyeti, yıllık 250 iş günü olan vardiyada beş yılda geri dönecektir. Ana maliyetler personel maaşları, genel giderler, ekipman maliyetleridir” diye ekledi.

Teknolojinin uygulanmasıyla ilgili ciddi bir teknik sorun yoktur. Işınlama sisteminin boyutları küçüktür, tavuk çiftliklerinde yumurtaların kontrolü ve paketlenmesi için mevcut hatlara entegre edilmesi son derece kolaydır. Bilim adamlarına göre teknoloji, diğer kanatlı hayvanların yumurtalarının yanı sıra kabuklu veya diğer doğal ambalajlı (tohum, muz, portakal gibi) ürünlerin yüzeyini dezenfekte etmek için de kullanılabilir.

Kaynak: The Poultry Site

Keyifli okumalar dileriz

Diğer Yenilikçi teknolojiler üzerine yazıları gözden geçirmek isterseniz,

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram