Bakla’nın Ticari Yumurtacı Rasyonlarında Kullanımı

16 Haziran 2021

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Alternatif protein kaynakları arayışında baklagiller, diğer protein kaynakları ile birlikte kullanıldığında mükemmel bir bileşendir.

Graham Corney | Bigstock.com

Alternatif protein kaynakları arayışında baklagiller, diğer protein kaynakları ile birlikte kullanıldığında mükemmel bir bileşendir.

Bakla ( Vicia faba L ), baklagiller ailesindendir. Yine aynı aileden olan Soya fasulyesi %20 yağ içerirken bu oran bakla’da %1-2 düzeyinde daha azdır. Baklagiller %40 ’ın üzerinde nişasta içerirken yaklaşık %9 oranında lif içerir. %25 düzeyinde ham protein içerir ve amino asit profili soya fasulyesine göre lizin bakımından zengin ve metiyonin bakımından düşüktür. Bu nedenle baklagiller, mısırla ve lizin bakımından düşük, metiyonin bakımından zengin diğer tahıllarla iyi bir rasyon içeriği oluşturur.

Bakla çoğunlukla soğuk iklime sahip bölgelerde yetiştirilir ve olumsuz toprak koşullarına dayanabilen kaba ve sağlam bir bitkidir. Bakla, Avrupa genelinde gıda maddesi olarak yetiştirilmektedir. Ancak günümüzde, AB soya fasulyesine alternatifler ararken hayvan rasyonu olarak kullanımı artmıştır. Bu bağlamda, yetişkin kanatlılar rasyonlrında baklagillerden daha yüksek seviyelerde anti-nutrisyonel faktörleri tolere edebildiğinden, baklanın ticari yumurtacı tavuk rasyonlarında kullanılabilmektedir.

Baklagillerde bulunan başlıca anti-nutrisyonel faktörler, alkaloid glikozit olan vicine ve convicine adlı iki bileşiktir. Bu iki glikozit hidrolize edildiğinde, organizmanın antioksidan kapasitesini azaltan ve kırmızı kan hücresi parçalanmasına neden olan bileşikler üretir. Bu tür anti-nutrisyonel faktörler açısından zengin rasyon bileşenleri yüksek seviyelerde kullanılamaz. Ancak günümüzdeki bakla hibritleri ata bakla türlerine göre önemli ölçüde daha düşük seviyelerde glikozit içerir. Bu nedenle, uygun bakla hibritleri kullanıldığında, ticari yumurtacı tavukların rasyonlarında maksimum %15 düzeyine kadar kullanılabilir. Glikoit içeriğinden emin olunamayan bakla türlerinin rasyon içeriğinde %10 oranında kullanımı bile iyi düşünülmeli ve tavuklara kademeli olarak verilmelidir. Bakladaki tanen ve tripsin inhibitör aktivitesi gibi diğer anti-nutrisyonel faktörler, belirtilen seviyelerde kullanıldığında besleme sorunlarına neden olacak kadar yüksek konsantrasyonlarda görünmemektedir.

Baklagiller, ticari yumurtacı tavuk rasyonlarında kullanımını öncesinde yüksek lif içeren kabuklarından çıkarılmalıdır. Aksi takdirde, tüm bakla ve tohum karışımının lif konsantrasyonu çok yüksek olacaktır. Bu tür ürünler, yalnızca rasyonlarında yüksek seviyede lif gereksinimi duyan hayvanlar için uygundur.

Metabolizmasında genetik olarak belirli enzimlerin eksikliği olan insanlarda bakla tüketimi ölümcül olan favizmi tetikleyebilir. Bu sorun belirli insan popülasyonlarını etkilemesine rağmen, çiftlik hayvanlarında bu vakalar bildirilmemiştir.

Genel olarak baklagiller, mükemmel bir protein ve nişasta (enerji) kaynağıdır. Ancak tek başlarına, ticari yumurtacı tavuk rasyonlarında soya küspesinin yerini alamazlar. Bu nedenle baklagillere ek olarak diğer protein kaynakları da düşünülmelidir. Bu durumda hayvanlara ekstra anti-nutrisyonel faktörlerden kaçınmak önemlidir ve bu nedenle iyi bilinen ve geçimli protein kaynakları kullanılmalıdır.

Kaynak: Feed Strategy

Keyifli okumalar dileriz

Alternatif rasyon hammaddeleri ile ilgili makaleleri gözden geçirmek isterseniz,

Kanatlı Sektörü Pazar ve Yem Hammaddeleri fiyat ve talep endekslerini içeren Broiler Economics Raporunun 2021 yılı 1. ve 2. Bölümlerini gözden geçirmek isterseniz,

Besleme ve Yem Hammaddeleri ile ilgili güncel haberleri gözden geçirmek isterseniz,

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram