Canlı Aşılama Başarısına Klor Varlığının Etkisi

9 Ağustos 2021

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Canlı aşıların etkin bir şekilde uygulanması, uygun taşıma ve saklama, kullanım ve uygulama sırasındaki doğru adımlara bağlıdır. 

Canlı aşıların bağışıklık oluşturması için, kanatlı hayvanlara ulaşana kadar canlılığının korunabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de su şartlandırıcı kullanılmalı, dezenfeksiyon sistemleri devre dışı bırakılmalı ve temizlik kimyasallarının ekipmanla temas etmesi önlenmelidir.

Canlı aşıları içme suyu yoluyla veya sprey olarak uygularken, aşı titresini büyük ölçüde azaltacak faktörler, aşılama başarısını olumsuz etkilemektedir. Klor, Hidrojen Peroksit veya suyun pH değerinin 6.8’in altında olması ve ağır minerallerin varlığı aşılama sonrası titre oluşumunu olumsuz etkilemekte ve etkisiz aşılamaya neden olabilmektedir.

Klor, içme suyunu dezenfekte etmenin en etkili ve uygun fiyatlı seçeneğidir. Bu nedenle de kanatlı işletmelerinde su dezenfeksiyonu için klor en çok kullanılan üründür.

Klor nedir?

Klor, sodyum klorürün elektrolizi yöntemi kullanılarak Klor-alkali işlemi ile elde edilir.

Klor nasıl çalışır?

İçme suyuna klor eklendiğinde, klor hızla hidrokloröz asit ve hidrokloröz iyonlarına dönüşerek bileşik oluşturur. Bu bileşikler, virüs veya bakteri hücresinde bulunan proteinlerle karşılaştıklarında, proteinleri oksitleyerek hücre yapısında düzensizliğe neden olur ve hücre yapısı hasar görerek işlevini yapamaz hale gelir. 

Klor canlı aşıları nasıl etkiler?

Canı aşılar, saha virüs veya bakteriyel enfeksiyonlarının zayıflatılmış versiyonlarıdır. Dolayısıyla aşı içindeki suşlar “canlı”dır. Canlı viral ve bakteriyel yapı klora maruz bırakıldığında, anlamlı bir etkisi olmaz. En kötü ihtimalle zayıflar, ve sürü içinde kuştan kuşa düzensiz bir geçişe neden olur.

Canlı aşılar klordan uygun şekilde korunmazsa, aşı türüne bağlı olarak bakteri veya virüsü oluşturan protein yapısı hızla bozulur ve aşıları etkisiz hale getirir.

Elektron mikroskobu ile yapılan incelemelerde, saha suşları ile aşı suşlarının inanılmaz derecede birbirlerine benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Bu nedenle klor, aşı suşu ile saha suşları arasında ayrım yapamayacağından her ikisini de etkin bir şekilde yok edecektir. İngiltere Liverpool Üniversitesi’nde 1970 ‘li yıllarda Dr. Jordan tarafından yapılan çalışmada, Enfeksiyöz Bronşitis (IB) Aşı virüsünün 0,02 ppm klora 5 saat süreyle maruz bırakılmıştır. İlk üç saat içinde yapılan gözlemlerde, klora maruz bırakılan aşı ilk bir saat içinde 100 kat zayıflamış ve üç saat sonra tamamen inaktive olmuştur.

Kümeslerde içme suyu dezenfeksşyonu için yaygın olarak kullanılan klor, aşılama başarısını olumsuz olarak etkilemektedir. Aşılama başarısı için aşılama suyunda klor varlığının en aza indirilmesi önem taşımaktadır.

Keyifli okumalar dileriz

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram