Campylobacter Enfeksiyonuna dirençli tavuklar yetiştirmek

23 Haziran 2021

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Tavukların Campylobacter enfeksiyonuna karşı tepkilerindeki farklılık, enfeksiyona direnç sağlayabilecek genlerin belirlenmesi için anahtar olabilir.

Araştırmalar, tavuklarda, kümes hayvanlarında yaygın olarak bulunan zararlı bakterilere direnç gösterebilecek ve insanlarda gıda kaynaklı zehirlenme risklerini sınırlandırmayı sağlayabilecek genlerin varlığını ortaya koymaktadır.

Genler hakkındaki bilgiler, Campylobacter enfeksiyonuna dirençli tavukların üremesi için yararlı olmaktadır.


Prof. Dr. Mark Stevens; “Campylobacter, satılan tavuğun yarısından fazlasında bulunur ve tüketiciler için önemli bir risk teşkil eder ve bakterilere dirençli kümes hayvanlarının yetiştirilmesi bununla mücadele etmenin potansiyel bir yoludur.”

Roslin Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, tavukların bağırsaklarında civcivlerin Campylobacter enfeksiyonuna dirençli olup olmadığını belirleyebilecek çok sayıda gen tanımlandı.

Bu veriler, Campylobacter bakterisi taşıma olasılığı daha düşük olan damızlıklara yönelik araştırmalar için kaynak olabilir ve böylece kanatlı ürünleri tüketicilerinin risklerini azaltabilir.

“Araştırmamız, tavukların genetik yapısının, Campylobacter’e dirençli kümes hayvanları yetiştirme yolları hakkında bilgi verebilecek ve böylece gıda güvenliğini artırabilecek bakterilere tepkilerini nasıl etkilediğine ışık tutuyor.”

PROFESÖR MARK STEVENS, ROSLİN ENSTİTÜSÜ

Bağışıklık genleri

Bilim adamları, Campylobacter enfeksiyonunun etkilerini, bakterilere dirençli veya duyarlı olacak şekilde yetiştirilen tavuklar üzerinde yaptıkları çalışmalarla gözlemledi. Bağırsak dokusunun analizi, Majör Histouyumluluk Kompleksi ve antimikrobiyal peptitler olarak adlandırılanlar gibi bağışıklıkla ilgili olan türler dahil olmak üzere çok sayıda genin aktivitesinde farklılıklar gösterdi. Duyarlı ve dirençli tavuklarda bu genler arasındaki varyasyon, kısmen Campylobacter enfeksiyonuna karşı tepkilerini açıklayabilir. BMC Genomics’te yayınlanan bu bulgular, aynı ekip tarafından yapılan önceki araştırmaları da güçlendirmektedir.

Önceki bulgular

Applied and Environmental Microbiology’de yayınlanan daha önceki bir çalışma, tavuk bağırsağında enfeksiyona yatkınlıkta mikroorganizmaların rolünü araştırmıştı. Ekip, Campylobacter enfeksiyonuna dirençli tavuklardan bağırsak florasının duyarlı tavuklara nakledilmesinin enfeksiyona karşı direnç sağlamadığını buldu.

Scientific Reports’ta yayınlanan bir başka araştırmada, tavukların genetik yapısında Campylobacter enfeksiyonuna karşı dirençle bağlantılı bölgeler tanımlandı. Bilim adamları, tavukların genomundaki belirli pozisyonlardaki varyasyonları ve kuşların bağırsaklarında karşılık gelen sayıda Campylobacter aradı. Bunu, bakteriler tarafından kolonizasyona dirençli veya duyarlı olan tavuklarda gen ekspresyonunun analizleriyle birleştirdiler.

Sonuçlar, tavukların genetik kodunun hangi bölümlerinin, kuşların bağırsağında Campylobacter prevalansı ile bağlantılı olabileceği konusunda bilgi verdi.

En son bulgular aynı zamanda BMC Genomics’te yayınlanan ve kuşların Campylobacter enfeksiyonuna karşı duyarlılığı veya direnciyle bağlantılı alanları belirlemek için tavukların genetik kodunu analiz eden başka bir çalışmanın sonucunu da doğruluyor. Bu çalışmada vurgulanan genler, Majör Histouyumluluk Kompleksini içeriyordu.

Kaynak: The Poultry Site

Keyifli okumalar dileriz

Antibiyotiksiz Üretim hakkında daha fazla yazıyı gözden geçirmek isterseniz,

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram