Sanal Gerçeklik ve Kanatlı Sağlığı

8 Eylül 2022

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Birleşik Devletler Iowa Üniversitesi araştırmacıları, video izlemenin tavukların sağlık ve refahını artırabileceğini belirtiyor.

Bilim adamları, ticari yumurtacı üretim kümeslerinde serbest dolaşan bir ortamı simüle ederek tavuklara sanal gerçeklik sahnelerini daha “doğal” ortamlar olarak göstermenin, tavukların kanındaki ve bağırsak mikrobiyotasındaki stres göstergelerini azalttığını buldular. Sanal gerçeklik sahneleri ayrıca E. coli bakterilerine karşı artan dirençle ilgili biyokimyasal değişikliklerin oluştuğunu gözlemlediler.

Graham Redweik,”Tavuklara sadece serbest gezindikleri ortamları göstermenin bile benzer immünolojik faydaları teşvik edebileceğini düşünmek bile merak uyandırıcı.”

Tavukların video projeksiyonlarının serbest menzilli ortamlarda görüntülenmesi yönüyle kurgulanan pilot çalışma, hakemli dergi olan Frontiers of Science’da yayınlandı. Sahneler, çitle çevrili bir açık arazi alanına açılan kapalı tesisleri, çim alanları, çalıları ve çiçeklerle çevrili açık çayırları gösteriyordu.

Çalışma tavukların yoğun streste olduğu 5 günlük süreyi içeriyor

34 ticari yumurtacı tavuktan oluşan bir grubun barınaklarının 4 duvarında 5 gün boyunca videolar gösterildi. Videolar, 15 haftalık yaşta, tavukların üretim kümeslerine taşındığı yüksek riskli stres döneminde test edildi.

Video içeriğinde tüneme, toz toplama, temizleme ve yuvalama gibi bir dizi olumlu kümes hayvanı davranışı sergileyen çeşitli serbest dolaşan tavuk gruplarını bulunuyordu. Videolar, kontrol grubunda bulunan sürüye gösterilmemiştir.

Yararlı etkiler

Sonuçlar, çalışma grubundaki tavukların kontrol grubuna kıyasla olumlu değişimleri gösterdi. Farklılıklar, genç tavuklarda sepsis ve ölüme neden olabilen E. Coli bakterisine karşı artan direnci içeriyordu.

Yrd. Doç. Dr. Melha Mellata “Serbest dolaşan yumurta tavuklarında üretim ortamlarında, yaralanma, hastalık ve yırtıcılardan kaynaklanan riskler de dahil olmak üzere birçok riskler var. Bununla birlikte, serbest gezinen ortamlardaki tavuklar, genel sağlıklarını ve bağışıklıklarını güçlendirdiğini düşündüğümüz olumlu, normal davranışları daha sık gösterme eğilimindedir.”

Yrd. Doç. Dr. Mellata, sadece tavuklara serbest gezinen ortamları göstermenin bile benzer immünolojik faydaları teşvik edebileceğini düşünmenin merak uyandırıcı olduğunu ekledi. Mellata, “Ayrıca, yumurta üretiminde enfeksiyonları ve antibiyotik ihtiyacını azaltmak için nispeten ucuz bir yol olabilir.” diye sözlerini tamamladı.

Gelecekteki araştırmalar

Gelecekteki araştırmaların, görsel uyaranları tavukların bağırsaklarındaki değişikliklere bağlayan nörokimyasal mekanizmaları araştırması daha yeni veriler elde edilmesini sağlayacaktır.

Keyifli okumalar dileriz.

Kaynak: Poultry World

Diğer Yenilikçi teknolojiler üzerine yazıları gözden geçirmek isterseniz,

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram