Kümes Dezenfeksiyonu

Kümes Dezenfeksiyonu

İlhan Atalay – Dezenfeksiyon Sorumlusu

İyi bir dönem arası temizlik ve dezenfeksiyon için kümesin öncelikli olarak altığının çıkarılması ve sonrasında kalan organik kirlerin özellikle tabandan uzaklaştırılması ve deterjan uygulamasından sonra durulama yapılması ile mümkün olur. Kümes dezenfeksiyonu kurallara uygun olarak yapılmaz ve ikinci plana atılır ise hiçbir ilaç ya da aşı hastalıkları önlemede başarılı olamaz. İstenilen verim düzeyine ulaşmak ancak sağlıklı hayvanlarla başarılabilir bu da iyi yapılmış dezenfeksiyon ile olanaklıdır. Unutulmamalıdır ki ortamdaki olası etkenlerin %95’i temizlikle uzaklaştırılır ve kalan %5 ile savaşılır.

Temizlik ve Dezenfeksiyon

Tüm işlemlerin gerektiği şekilde yapılıp yapılmadığının fiziksel kontrolü yapılmalı, belirli zamanlarda bakteriyolojik kalite kontrol uygulamalarından yararlanılmalıdır. Bakteriyolojik kontroller; özellikle genel mikroorganizma ve koliform yönünde olmalıdır. Kontrol edilecek materyaller aşağıdaki gibidir:

      –   Kullanım suyu

      –   Deterjan solüsyonları

      –   İşletmenin bazı noktaları

      –   Araç gereç ekipman yüzeyi

      –   Durulama suyu kontrolü

Dezenfeksiyon Uygulama Aşamaları

İnsekt Mücadelesi

Kanatlılar kümesten çıkartılır çıkartılmaz kırmızı tavuk biti, altlık böcekleri, altın renkli örümcek böceği ve diğer taban böcekleri için altlık henüz soğumadan iç, dış duvarlar, altlık ve ekipmanlara ve kümes çevresine sprey ya da fumigasyon yönetimi ile etkili insektisit uygulaması yapılmalıdır.

Kuru Temizleme

Tüm organik kirlerin ortamdan uzaklaştırılması çok önemlidir. Organik kirlilik

olması durumunda dezenfektan etkinliği önemli düzeyde düşer. Taban ve yan duvarların tabanla birleştiği noktalarda kaba temizlik sonrası kalan kirler olacağından bunlar titizlikle incelenip kazınarak ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca fanların iç yüzeyinde, Klapelerin kenarlarında, kirişlerin üst kısmında birikmiş nem ile katılaşmış halde olan tozların kazınarak sökülüp atılması ve arkasından 80-150 bar basınçlı su ile yıkanması gerekir.

Taşınabilir ekipmanlar da dışarı çıkarılmalı ve yıkanıp dezenfeksiyon yapıldıktan sonra içeri alınmalıdır. 

Dekontaminasyon

Dekontaminasyon temizlik ve dezenfeksiyon işleminin tümüdür.

  • Deterjan İle Temizlik:  Dezenfeksiyon etkinliği için organik kirlerin fiziksel temizliğinden sonra deterjan ile uygulama yapılması kalan kirlerin uzaklaştırılması açısından önem taşır. Yüzeye yapışmış ve kuru temizleme ile çıkmayan kirlerin ortamdan uzaklaştırılması bu işlem ile mümkün olabilir. Bu işlem için köpük oluşturmaya uygun ekipman gereklidir. Diğer önemli nokta deterjanın dezenfektan ile uyumlu olmasıdır. Eğer dezenfeksiyonda kullanılacak ürün asidik özellikte ise deterjan da asidik özellikte olmalıdır. Dezenfeksiyonda kullanılacak ürün bazik özellikte ise deterjan da bazik özellikte olmalıdır. Hipoklorit içerikli deterjan kullanıldıysa asidik içerikli dezenfektan kullanılmaz. İyot, povidon iyot, Hidrojen peroksit, asetik asit, perasetik asit, potasyum peroksimonosülfat içerikli dezenfektan kullanılacaksa bunlar asidik özellikte olduğundan asidik özellikte dezenfektan kullanılmalıdır. Ortofitalaldehit ise geniş pH aralığında etkilidir.
  • Dezenfeksiyon:  Hastalık etkenleri halen hastalık oluşturacak miktarda ortamda bulunmaktadır. Bu nedenle virüs, bakteri, maya ve küflere de etkili olabilen geniş etkili dezenfektan kullanmak gereklidir. Kümesin tüm yüzeyi hesaplanıp pürüzsüz panel yüzeyli kümeslere metrekareye 150ml solüsyon, pürüzlü kümes yüzeylerinde ise 200-250ml solüsyon gelecek şekilde uygulama yapılmalıdır.

Eğer kümeste bir önceki dönem ciddi kayıplara yol açan enfeksiyon yaşanmışsa güçlü dezenfektanlar(aldehid veya fenol içeren)tercih edilmeli. Dezenfeksiyon işleminden 2-3 gün sonra svap alınarak kontrolü yapılmalı, gerekirse ikinci dezenfeksiyon yapılmalıdır.

  1. Su sistemi dezenfeksiyonu:  Dönem sonunda kümes dezenfeksiyonu yapılırken ana su tankı ve dağıtım boruları önemli kontaminasyon kaynağı olduğundan su sisteminin temizlik ve dezenfeksiyonu kümesin deterjanlı yıkamasından önce yapılmalıdır. Su siteminde hem biyofilm hem de kireç tabakasını çözen ürün seçilmesi gerekir.
  2. Fumigasyon (Dumanlama): Su ile ulaşılamayan ya da su kullanılamayan durumlarda uygulanan yöntemdir. Kapalı bir ortamda belirli sıcaklıkta gaz haline gelebilen dezenfektanı belirlenen sürede tutma işlemidir. Tütsü dezenfeksiyon işleminde yaygın olarak 2-fenilfenol ve formaldehid kullanılmalıdır.
  3. Yem silolarının dezenfeksiyonu: Fiziksel temizliği yapıldıktan tütsü dezenfektanlarla dezenfeksiyonu yapılmalıdır.
  • Dezenfeksiyonun Sürdürülmesi
  1. Ayak havuzları:  Kümes girişlerinde ayak dezenfeksiyon havuzlarında sürekli dezenfektan bulundurulur ve bu dezenfektan kısa sürelerde değiştirilir. Ayak havuzunda dezenfektanın etkili olması için 20 saniye kalınması gereklidir.
  2. Araç dezenfeksiyon sistemleri:  İşletmenin giriş kapısında girişi zorunlu araçların tekerleklerini dezenfekte edecek bir sistem bulunması ve özellikle girişte teker dezenfeksiyonu yapmak bulaşmanın engellenmesi açısından önem taşır. Bu bir sırt pompası ile yapılabileceği gibi otomatik basınçlı bir sitem ile de yapılabilir.
  3. El hijyeni:  İşletmede işe başlamadan alkol bazlı dezenfektan ile giriş bölümünde eller dezenfekte edilmelidir.
  4. Ziyaretçiler:  Kümese ziyaretçi kabul etmemek temel ilkedir. Fakat girişi zorunlu ziyaretçiler için işletme girişinde varsa duş alındıktan sonra kabul etmek gerekir, bu olamıyorsa tek kullanımlık tulum ve çizme giydirdikten sonra kabul etmek hastalık bulaşmalarını engelleyecektir.

Değerli yorum ve katkılarınızla sektörümüzde yer alan açık yazar ekibimize motivasyon sağlayacaksınız.

info@turkishpoultry.net

Bir cevap yazın

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Türkiye

Keyifli okumalar dileriz.

%d blogcu bunu beğendi: