Kinky Back Sendromu (Spondylolisthesis)

1 Ağustos 2022

Cem Konuk – Veteriner Hekim

Giriş

Kinky Back Sendromu;  Omurilik sıkışması ile posterior paraliz ile seyreden bakteriyel kaynaklı bir hastalıktır. Bu hastalığın tespit edildiği hayvanlarda  Entrecocus cecorum izole edilmiştir¹.

Enterokoklar, gram pozitif ve katalaz negatif koklar olup, ekosistem içinde memeliler, kuşlar, reptiller, insektler; toprakta, suda ve atık sularda, bitkilerde, gıdalarda, hayvanların ve insanların deri, gastrointestinal ve ürogenital sistemlerin doğal florasında yer alırlar.

Patogenez

Cem Konuk, “Enterokoklar fırsatçı patojenlerdir. Hava yoluyla canlıdan canlıya bulaşabilirler.”

Enterokoklar fırsatçı patojenlerdir. Hava yoluyla canlıdan canlıya bulaşabilirler. Ayrıca doğal florada da bulundukları için immun sistem zayıf olduğu anda harekete geçerler. Kuluçkadan ilk çıkan civcivlerde immun sistem tam gelişmediği için bu patojenler kemiklere giderek yerleşirler. Altıncı thoracal omura yerleşerek burada deformasyona neden olurlar. Bunun sonuncunda da omurilik sıkışması ve posterior paraliz görülür².

Klinik Görünüm

Paraliz olan hayvanlar arkaya doğru oturmuş vaziyettedirler (Resim 1 ve 2). Hareketleri sınırlı olduğu için beslenme ihtiyaçlarını karşılayamayacaklardır.

Nekropsi Bulguları

Nekropside 6. Thoracal omurda enterokokların yaptığı lezyon sonucu sinir sıkışması görülür (Resim 3,4 ; Jung ve ark., 2014).

Koruma ve Kontrol

Büyüme hızını azaltmak (ışık ve beslenme programları) Kinky Back Sendromu’nun önlemesinde yardımcı olacaktır. Ayrıca  0. Günden itibaren 3  ile 5 gün boyunca Linkomisin-spektinomisin kombinasyonlu preparatlar kullanabilir.

Kaynaklar

  1. Jung A., Rautenschlein S: Comprehensive report of an Enterococcus cecorum infection in a broiler flock in Nothern Germany, BMC Veterinary Research  2014, 10-311.
  2. Borst LB.,Suyemoto MM.,Sarsour AH.,Harris MC.,Martin MP.,Strickland JD.,Oviedo EO.,Barnes HJ :  Pathogenesis of Enterococcal Spondylitis Caused by Enterecoccus cecorum in Broiler Chickens, Vet Pathol 2017,61-73.

Keyifli okumalar dileriz

Broylerde farklı bir Topallık nedeni olan BCO (Bacterial chondronecrosis with osteomyelitis)‘i gözden geçirmek isterseniz,

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram