Sıcağa dayanıklı yeni kanatlı türleri gerekiyor

16 Kasım 2022

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Kırsal kümes hayvanları, ticari ırklardan daha yüksek bir ısı toleransına sahip olabilmektedir. Değişen iklim nedeniyle sektörün daha yüksek sıcaklıklara uyum sağlaması kapsamında sıcağa dayanıklı kanatlı ırklarının geliştirilmesi gerekmektedir.

Yetiştiriciler, havalandırma ve soğutma sistemleri, vücudun metabolik ısı çıkışını azaltmaya yardımcı olacak şekilde beslenmeyi ayarlamak gibi hafifletme stratejileri uygulamış olsalar da, yerli ırk tavukların iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığının derecesini incelemek için daha çok şey yapılmalıdır.

‘ Isı Stresinin Tavuk Performansı Refahı ve Muhtemel Azaltma Stratejileri Üzerindeki Etkisi ‘ adlı çalışmada, farklı yazarların araştırma makalelerini gözden geçirdi ve ısı stresinin yem verimliliğini, canlı ağırlığı, yem alımını ve yumurta üretimini azalttığını ve ölüm oranlarını artırdığını buldu.

Kümes hayvanlarının performansı ve sağlığı

Kanatlıların sıcaklık stresi sırasında yalnızca dar bir sıcaklık aralığını tolere edebildiğini göz önünde bulundurarak, Njala, Sierra Leone, Zootekni Bölümü’nden Abdul Rahman Sesay liderliğindeki inceleme, sıcaklık stresinin kanatlıların performansı ve sağlığı üzerindeki etkisini ve ayrıca ısı stresinin koksidiyoz ve nekrotik enterit ile etkileşimi inceledi.

Sesay ayrıca, ticari ve yerli ırklara bakarak tavukların sıcağa bağlı stres tepkisi ve ısı stresinin kuşların beslenmesi ve fizyolojisi üzerindeki etkisine yönelik araştırma yaptı.

Çeşitli fizyolojik değişiklikler

Isı stresinin et ve yumurta kalitesi üzerinde de etkisi vardır.

Isı stresinin, oksidatif stres, asit bazlı dengesizlik ve bastırılmış immün yetmezlik dahil olmak üzere birçok fizyolojik değişiklikten sorumlu olduğu sonucuna varıldı. 

Bu değişiklikler ölüm oranlarında artışa ve yem verimliliği, canlı ağırlık, yem alımı ve yumurta üretiminde azalmaya katkıda bulunmaktadır. 

Abdul Rahman Sesay, “Kırsal kümes hayvanlarının, ticari türlere göre daha yüksek bir ısı toleransı seviyesine sahip olabilmektedir, ancak sıcaklık değişimlerine karşı tolerans eşiklerinin derecesinin bilinmediğini ve acilen dikkat edilmesi gerekmektedir.”

Abdul Rahman Sesay, yerli ırk tavukların iklim direncini artırmaya yönelik ıslah projelerinin de teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi: “İklim değişikliğine ve çiftçilerin ve tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına yanıt olarak yeni tavuk çeşitleri, özellikle ısıya dayanıklı cins hatları geliştirmek gerekiyor. ”

Sesay, “Son olarak, kümes hayvanları endüstrisi için iyi planlanmış ve uygulanmış bir adaptasyon müdahale sistemi, aşırı iklim koşullarına karşı yeterli farkındalığı ve uyumu artıracaktır” dedi.

Keyifli okumalar dileriz.

Kaynak: Poultry World

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram