Rasyonda kullanılan yem katkı maddelerinin performans getirisinin hesaplanması

16 Ocak 2023

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Araştırmalar, yem katkı maddelerinin yatırım getirisi (ROI) sonuçlarını değerlendirmektedir.

Ticari kanatlı yetiştiriciliği pazarında, broylerlerin antibiyotiksiz üretim modelinde çeşitli saha baskılarına karşı, rasyonlarda formüle edilmiş yem katkı maddeleri kullanılmaktadır. Üreticiler, yem katkı maddelerindeki bileşenlerin yüksek maliyetli olması nedeniyle, olası bir performans iyileşmesinin yem katkı maddesinin maliyetini aşan bir değerde olup olmadığını sorgulamaktadır.

Broyler rasyonunda yem katkı maddesi kullanılma ya da kullanılmama kararı, yetiştiriciler için pek çok soruyu gündeme getirmektedir. 

Kullanılacak yem katkı maddesi,

  • Sürülerin performansına nasıl fayda sağlayacak? 
  • İstenen sağlık ve performans kazançlarını sağlama açısından ne kadar etkili olacak? 
  • Bu yem katkı maddesini pazardaki diğer tüm seçeneklerden farklı kılan nedir? 

Ancak, tüm bu değerlendirmelerin ötesinde, genellikle yetiştiricilerin akıllarındaki en önemli soru;

  • Buna değer mi? 

Başka bir deyişle,

  • Rasyona bir yem katkı maddesi ilave etmenin faydaları ürünün maliyetinden daha mı ağır basıyor?

Performans açısından önemli noktalar

Performansı ortaya çıkarmak için doğru içerik kombinasyonu nedir? 

Yem katkıları içeriklerine göre, elbette farklı performans kazanımlarını hedeflemektedir.

Araştırma, geleneksel olarak, yem katkı içeriklerinin etkinliğine odaklanmıştır. Bilim adamları, üretim performansı, bağırsak mikrobiyotası ve bütünlüğü arasındaki güçlü ilişki hakkında daha fazla şey öğrendikçe, bağırsak sağlığına katkıda bulunan farklı bileşenlerin bağırsak sağlığını nasıl desteklediğine daha fazla odaklanılmaktadır.

Bilim adamları,

  • Rasyon karışımlarının bağırsaklardaki morfolojik değişiklikler,
  • İmmünomodülatör etkiler,
  • Bağırsak bariyeri işlevi üzerindeki etkilerini

değerlendirmektedirler. 

Etlik piliçlerin karşılaştığı karmaşık zorluklar göz önüne alındığında, rasyona dahil edilen geniş spektrumlu, sinerjistik bir yem katkı maddesi karışımı, birden fazla etki modu sağlamayı amaçlamaktadır.

Günümüzde yem katkı karışımları çok çeşitli maddeler içermektedir. 

Gelişimsel kilometre taşları

Yem katkı karışımlarının kullanımı da dahil olmak üzere beslenme stratejileri, piliçlerin gelişimsel zorluklarını da dikkate almalıdır. Civcivlerin mikrobiyomunun gelişiminin büyük ölçüde yaşamın ilk iki haftasında meydana geldiği göz önünde bulundurulduğunda, yaşamın ilk iki haftası boyunca hem canlı ağırlık artışı hem de FCR açısından, sağlıklı bir mikrobiyotayı destekleyen bileşenlerin, tavuğun güçlü ve esnek bir mikrobiyom oluşturmasına yardımcı olarak verimli üretim performansı sağlamada rol oynamaktadır. 

Araştırmalar, geniş spektrumlu bir yem katkı maddesi kullanmanın, ilk haftadaki ciddi sağlık sorunlarını yönetirken faydalı olabileceğini göstermiştir.

Araştırmalar, yem katkıların zooteknik performans iyileştirmelerine ekonomik açıdan baktıklarında, özenle seçilmiş karışımların sadece tavukları değil üreticileri de destekleyebileceğini göstermektedir.

Yem katkı maddeleri perfomansı artırırken, karlılığa da katkıda bulunurlar.

Regüle edici yasalar ve tüketici talebinin, kanatlı yetiştiriciliğinde antibiyotiklerin azaltılmasına ve hatta tamamen kullanımdan kalkmasını sağladığını göz önüne aldığımızda, elde edilen bulgular, artan performansın karlılığın azalması anlamına gelmediğini göstermektedir.

Keyifli okumalar dileriz.

Kaynak: Poultry World

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram