Etlik Piliçler ve İnsanlarda Antibiyotiklere Dirençli Bakteriler

27 Mart 2023

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından hazırlanan yeni raporda, Salmonella ve Campylobacter’in yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere direnci hem hayvanlarda hem de insanlarda sıklıkla gözlemlendiği belirtiliyor.Antimikrobiyal direnç, insanları, hayvanları ve çevreyi etkileyen, dünya çapında karşılaştığımız en büyük tehditlerden biridir.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi Baş Bilim İnsanları Mike Catchpole ve Carlos Das Neves yapmış oldukları ortak açıklamada, “Antimikrobiyal direnç, insanları, hayvanları ve çevreyi etkileyen, dünya çapında karşılaştığımız en büyük tehditlerden biridir. Çalışmamızda, insanların, hayvanların, bitkilerin ve daha geniş çevrenin sağlığı arasındaki yakın bağlantıları ve karşılıklı bağımlılığı kabul ederek Tek Sağlık yaklaşımını benimsiyoruz” dedi. 


Mike Catchpole ve Carlos Das Neves, “Tek Sağlık yaklaşımını benimsiyoruz.”


Güzel haberler

Salmonella spp. ve Campylobacter coli dışında önemli bir antibakteriyel direnç bulunmuyor.

Raporda, birkaç ülkede bazı Salmonella türleri ve Campylobacter coli dışında, insanlar için kritik öneme sahip antibiyotiklere karşı eş zamanlı direncin genellikle düşük seviyelerde tespit edildiği de eklendi.Bir kaç ülkede, gıda yönlü yetiştirilen hayvanlardan elde edilen bakterilerin test edilen tüm antimikrobiyallere duyarlı olması cesaret vericiydi. Ayrıca, geniş spektrumlu Beta-laktamazların (ESBL’ler) ve E. Coli üreten AmpC beta-laktamazların (AmpC) prevalansı azalmaktadır.

Salmonella’nın ampisilin ve tetrasikline direncinde bir çok ülkede 2013-2021 yıllarını kapsayan dönemde insanlarda bir düşüş gözlemlendi. Bu düşüş özellikle, çoklu ilaca dirençli olan, genellikle domuzlar ve buzağılarla ilişkilendirilen bir Salmonella türü olan S. Typhimurium’da belirgindi.

Kampilobakter ve eritromisin

Veriler ayrıca etlik piliçlerde ve insanlarda Campylobacter jejuni’nin eritromisine direncindeki azalma eğilimlerini göstermektedir. Bu tip antimikrobiyal ajanlar kampilobakteriyoz tedavisinde çok önemlidir.

Siprofloksasin artık tavsiye edilemez

Bununla birlikte, rapor aynı dönemde insanlarda S. Enteritidis ve C. jejuni’nin siprofloksasine direncinde artan bir eğilim olduğunu da göstermektedir. S. Enteritidis ve C. jeuni, insanlarda Salmonelloz ve Campylobacteriosis enfeksiyonlarının çoğuna neden olmaktadır.

2009 – 2020 yılları arasında etlik piliçlerden alınan C. jejuni’de benzer eğilimler gözlemlendi ve burada birkaç ülkede siprofloksasin direnci arttı. Campylobacter’deki siprofloksasin direnç seviyesi artık o kadar yüksekti ki, bu antimikrobiyal artık insanlarda önemli Campylobacter enfeksiyonlarının tedavisinde önerilemez.

E. coli’nin karbapenem direnci

Karbapenem direnci sürekli olarak izlenmeli ve araştırılmalıdır.

E. coli’nin karbapeneme direnci, gıda yönlü yetiştirilen hayvanlarda ve insanlarda nadir olarak görülmektedir. Karbapenemler bir” son çare antimikrobiyal sınıfı” olduğundan, rapor zoonotik bakterilerde bunlara direnç gösteren herhangi bir bulgunun endişe verici olduğunu belirtiyor. Bu nedenle karbapenem direnci sürekli olarak izlenmeli ve araştırılmalıdır.

Keyifli okumalar dileriz.

Kaynak: Poultry World

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram