Civciv Embriyolarında Ağrı Algısı Üzerine Araştırma

15 Mayıs 2023

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Almanya Federal Tarım Bakanlığı, civciv embriyolarında ağrı algısı ile ilgili bir araştırma projesi başlattı.Almanya Hayvan Refahı Yasası uyarınca, erkek civcivlerin öldürülmesi 2022 yılından itibaren yasa ile yasaklanmıştır. 2024 yılından itibaren, kuluçkanın 6. gününde veya sonrasında yumurtada cinsiyet belirlendikten sonra erkek tavuk embriyolarının öldürülmesinin yasaklanması planlanıyor. Yapılan çalışmalar, tavuk emriyolarının inkübasyonun 7. gününden itibaren ağrıya duyarlı olduğunu göstermektedir.

Buna çalışmalara dayanarak, Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı, tavuk embriyolarının duyusal deneyimleri ağrı olarak algılama yeteneğini geliştirdiği dönemi belirlemek için bir çalışma yaptırdı.Yumurta içinde kardiyovasküler, davranışsal ve beyin tepkilerinin ölçülmesi

Çalışmada, Lohman Selected Leghorn embriyoları kullanıldı ve embriyonun 7. gününden 19. günü arasındaki dönem izlendi. Kontrol olarak, dokuya zarar veren uyaran in ovo olarak uygulandı. Mekanik bir uyaran, kardiyovasküler parametreler ve gaga tabanındaki davranışsal gözlemler için kullanıldı. Oluşan tepki, gagaya dokunmanın kontrol uyaranı ile karşılaştırıldı.

İkinci kontrol grubu olarak embriyonik dönemin 18. gününde mekanik uyarı öncesi gaga tabanına lokal anestezik uygulandı. Tavuk embriyolarının reaksiyonları kardiyovasküler parametreler yönünden (ortalama arteriyel kan basıncı ve kalp hızı) ve davranışsal parametreler yönünden (hareketler ve elektriksel beyin aktivitesi) analiz edildi.

Kardiyovasküler parametre sonuçları

Mekanik uyarandan sonra, embriyonik dönemin 16-18. gününde tavuk embriyolarının ortalama arteriyel kan basıncı önemli ölçüde arttı. Benzer şekilde embriyonik dönemin 17. günü ve 18. gününde embriyolarda mekanik uyarı sonrası kalp atım hızında önemli bir artış gözlendi.

Lokal anestezik enjeksiyonu, embriyonik dönemin 18. gününde embriyolarda mekanik uyarana ortalama arteriyel kan basıncı tepkisini önemli ölçüde azalttı. Bireysel embriyolar, embriyonik dönemin 15. gününde hem ortalama arteriyel kan basıncında hem de kalp atış hızında reaksiyonlar gösterdi, ancak mekanik uyaran ve dokunma arasında önemli bir fark gözlenmedi. Embriyonik dönemin 15. gününden daha genç yaştaki embriyolarda MAP veya HR’de artış gözlenmedi.

Davranışsal sonuçlar

Embriyonik dönemin 15-18. günleri arasındaki yaşta olan embriyolarda mekanik uyaran sonrası gaga hareketleri dokunmaya verdikleri tepkiye göre önemli ölçüde arttı. Mekanik uyarıdan sonraki ilk 30 saniyede baş, dirsek ve metatars hareketlerinde de embriyonik dönemin 18. günlük yaştaki embriyolarda önemli ölçüde artış görüldü.

Embriyonun 7-12. gününden itibaren yumurtadaki tavuk embriyolarının hiçbir fizyolojik elektriksel beyin aktivitesi tespit edilememiştir. Embriyonik 13. günden itibaren, fizyolojik beyin aktivitesi güvenilir bir şekilde kaydedilebilir.

Acı noktası

Özet olarak, mekanik stimülasyona karşı kardiyovasküler reaksiyonlar embriyonik dönemin 16. gününden itibaren anlamlıyken, embriyonik dönemin 15. gününden itibaren embriyolarda mekanik stimülasyona karşı önemli bir davranışsal reaksiyon gözlendi.

Sonuçlara göre, ağrıyı hissetme yeteneği embriyonik dönemin 15. gününde göz ardı edilemez ve embriyonik dönemin 16. gününden itibaren varsayılabilir. Bu arada fizyolojik nöral aktivite, embriyonik dönemin 13. gününden itibaren ölçülebilirdi.

Araştırma ekibi, “Bu, nosisepsiyon yeteneğinin veya zorlayıcı duyusal deneyimleri ağrı olarak algılama yeteneğinin potansiyel olarak bu zaman noktasından itibaren mevcut olduğu sonucuna varılmasını sağlıyor” diyor.

Keyifli okumalar dileriz.

Kaynak: Poultry Net

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram