Broylerlerde Tahta Göğüs sorununa karşı Benfotiamin kullanımı


14 Kasım 2022

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Benfotiamin kullanarak göğüs kasındaki zararlı değişiklikleri önlemeyi veya azaltmayı amaçlayan ‘Ticari Etlik Piliçlerde Tahta Göğüs Hastalığı insidansını Azaltmak için Yem Katkı Maddesi’ araştırması yapılmaktadır.

Benfotiamin yem katkı olarak kullanıldığında, et kalitesini etkileyen, göğüs kaslarının aşırı sertliği ile karakterize edilen, piliçlerde dejeneratif kas hastalığı olan tahta göğüs insidansını azaltabilir. Yetiştirme şirketleri ve çiftçiler ekonomik bir çözüm aramış olsalar da, şu anda hastalığı önlemek veya tedavi etmek için etkili bir yöntem bulunmamaktadır.

Delaware Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü proje, biyoyararlanımı yüksek bir tiamin türevi olan benfotiamin kullanarak göğüs kasındaki zararlı değişiklikleri önlemeyi veya azaltmayı amaçlamaktadır.

Daha önce Benfotimain’in insanlarda terapötik etkileri için çalışılmıştır.

Tip 2 diyabetli bireylerde vasküler endotel disfonksiyonunu ve oksidatif stresi önleme üzerindeki terapötik etkileri nedeniyle daha önce insanlarda incelenmiştir. Tahta göğüs ve tip 2 diyabet arasındaki metabolik benzerlikler göz önüne alındığında, bu çalışma, benfotiaminin broylerlerde tahta göğüs vakalarını azaltmak için faydalı olabileceğini varsaymıştır.

ABD Poultry ve Egg Harold Ford Vakfı tarafından mali olarak desteklenen ‘ Ticari Etlik Piliçlerde Tahta Göğüs ve Beyaz Çizgi Hastalığı İnsidansını Azaltmak İçin Yem Katkı Maddesi’ çalışmasından elde edilen bulgular , benfotiamin ile takviye edilen yemin her iki hastalığın şiddetinde önemli bir azalmaya yol açtığını göstermiştir.

Benfotiamin ile takviye edilen yem, kuluçkadan 42 gün sonrasına kadar canlı ağırlık üzerinde önemli bir etkiye sahip olmamıştır. 

Benfotiamin alan kanatlılarda yumurtadan çıktıktan sonraki 55. günde vücut ağırlığında hafif ama önemli bir azalma (%4.8) olmuştur.

Azalan şiddet

Pektoralis (p) majör kas örneklerinin histolojik analizi, kontrol tavuklarıyla karşılaştırıldığında, tedavi edilen tavukların miyopatik lezyonların şiddetinde azalmanın yanı sıra vakuolasyon, lipogranülom oluşumu, miyofiber parçalanması ve yenilenmesi, fibroz ve nekroz insidansında azalma sergilediğini göstermiştir.

Sonuçlar, tedavi grubundaki klinik tahta göğüs insidansındaki azalma ile tutarlıdır ve benfotiaminin hızlı büyüyen broylerlerde kas lezyonlarının şiddetini ve prevalansını azaltmada yararlı etkileri olduğunu göstermektedir.

Yem katkı maddesinin biyolojik mekanizmalar ve yolaklar üzerindeki etkilerini anlamak için moleküler analizler devam etmektedir. Mevcut çalışma, tüm büyüme dönemi boyunca (birinci günden 8. haftaya kadar) tek bir benfotiamin seviyesini incelemektedir.

Araştırmacılar, benfotiamin kullanımının farklı konsantrasyonları ve süreleriyle yapılacak gelecekteki çalışmaların, katkı maddesi ile tavuk rasyonunudesteklemek için en uygun seviye ve süreyi belirlemede faydalı olacağını söylemektedir.

Keyifli okumalar dileriz.

Kaynak: Poultry World

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram