İnfeksiyöz Bronşitis

İnfeksiyöz Bronşitis Virüsü (IBV) Avian Coronavirus etkeni tarafından oluşturulan, kanatlılarda başta solunum yolu olmak üzere ürogenital yolları da etkileyen hastalıktır. Solunum sistemi hasarı ile karakterize hastalık, Broiler yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olmakta, Damızlık ve Ticari Yumurta üretiminde Yumurta Sayısı’nı düşürmekte ve yumurta kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Devam
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram