ORT Patogenezi Hakkında Yapılmış Bir Çalışmanın Özeti

Kanatlılarda ORT

Emrah Boran – Veteriner Hekim

Ort hindi ve tavuklarda önemli solunum patojeni olarak tanımlanır. Hastalığın şiddeti başka solunum patojenlerinin enfeksiyona eşlik etmesiyle kötüleşir. Bu çalışmanın amacı yumurtacı tavuklarda, İnfeksiyöz Bronşitis (IBV) ve Kolibasillozis (E. Coli) veya her ikisinin ortaya çıkmasıyla Ornithobacterium Rhinotracheale Enfeksiyonu (ORT)’nin patogenezini araştırmaktır.

Toplam 160 adet 8 haftalık Spf beyaz Leghorn tavuklar deneysel olarak 7 farklı muameleye maruz bırakıldı:

 • Ort
 • E.coli
 • IBV
 • ORT+E.coli
 • ORT +IB
 • IBV+E.coli
 • IBV+E.coli+ORT

Klinik belirtiler ve patolojik değişiklikler tüm gruptaki tavuklarda değerlendirildi.

ORT ya da E.coli ye maruz bırakılan tavuklar herhangi belirgin bulgu göstermedi.

Diğer deneme grupları depresyon ve nasal akıntıdan ölüme çeşitli klinik bulgular gösterdiler.

IBV+ORT+E.coli deneme grubu Hemorajik tracheit, Fibrinoz pnömoni, Airsacculit, Perikardit ve Peritonitis i içeren belirgin lezyonlar sergiledi.

Bu grubun histopatolojik çalışması belirgin patolojik değişimleri ortaya çıkardı, immunohistokimyasal boyama trachea ve akciğerde ORT’nin varlığını ispatladı. Ölüm sadece ORT+E.coli+IBV olan grupta görüldü.

Yumurtacı tavuklarda IBV ve E.coli  enfeksiyonlarının ORT nin patogenezini şiddetlendirdiği çıkarımı yapılabilir.

ORT infraorbital sinusta kendi başına uzun süre herhangi bir belirgin solunum hastalığına neden olmadan kalabilmektedir.

ORT varlığı sonradan ortaya çıkan E.coli ve IBV ile ölüm ve peritonitis gelişimine tavukları  predispose hale getirebilir.

Bir başka çalışmada deneysel olarak ORT, Mycoplasma Synoviae (MS) ve her ikisinin aynı anda inokule edildiği 3 haftalık broylerlereden gruplar oluşturuldu.

İnokulasyon sonrası her grup 7 ve 14.günlerde otopsi yapıldı, diğer gruplara göre ORT/MS olan grupta belirgin thorax, hava kesesi, tracheal  ve akciğer lezyonları görüldü.

Bir diğer çalışmada 14 günlük broylerlerde canlı bronşit aşısı ile ORT hastalığının etkileşimi irdelendi.

 • Grup 1; canlı IBV aşısı ve ORT enfeksiyonu inokule edildi
 • Grup 2 ye sadece ORT
 • Grup 3 sadece canlı IBV aşısı
 • Grup 4 kontrol grubu

Grup 1 de solunum bulguları, tracheit ve pnömoni, akciğer, trachea ve hava kesesinde  histopatolojic bulgular 2.gruba göre çok daha belirgindi.

Sonuç olarak ORT enfeksiyonunun diğer solunum yollarını etkileyen patojenlerle, canlı IBV aşılarıyla, havalandırma yada sıcak stresiyle  aktive olduğu görülmektedir.

Kaynaklar

A. J. Thachil B. T. Velayudhan D. P. Shaw D. A. Halvorson K. V. Nagaraja The Journal of Applied Poultry Research, Volume 18, Issue 4, Winter 2009, Pages 780–788, https://doi.org/10.3382/japr.2009-00039 Published: 01 December 2009

Experimental Dual Challenge with Ornithobacterium rhinotracheale and Mycoplasma synoviae in Broilers

R. CerdáAB, J. UriarteA, J. OrigliaA and M. PetruccelliA
ALaboratory of Diagnosis of Avian and Piliferou Diseases. Faculty of Veterinary Medicine.
National University of La Plata. CC296. 1900. La Plata. Argentina. B
ECO Animal Health, London, UK.

Effect of experimental Ornithobacterium rhinotracheale infection along with live infectious bronchitis vaccination in broiler chickens.

Ellakany HF, et al. Poult Sci. 2019.

Değerli yorum ve katkılarınızla sektörümüzde yer alan açık yazar ekibimize motivasyon sağlayacaksınız.

info@turkishpoultry.net

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Türkiye

Keyifli okumalar dileriz.

%d blogcu bunu beğendi: