Kuluçka Aşılamasında Yeni Yaklaşımlar; Jel Aşılama Yeni Alternatif Olabilir mi?

Gel Vaccination

Cem Konuk – Veteriner Hekim

Kuluçkahanelerde bilindiği gibi makinelerin yardımı ile civcivler kümeslere sevk edilmeden önce aşılama uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar aşıların tiplerine ve ihtiyaca göre farklılık göstermektedirler.

Daha önceki yazılarımda sahadaki sprey uygulama ve içme suyu uygulama karşılaştırmasından bahsetmiştim.

Aşıların başarılı olarak hayvanlara ulaştırılması gerekmektedir .Bu aşamada da başarısızlıklar büyük oranda insan hatalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Kuluçka aşılamaları güçlendirilerek saha aşı uygulamaları en aza indirilmeli hatta saha aşı uygulamaları kaldırılmalıdır.

Kuluçka aşılamaları, hastalıklara karşı korumanın temelinin başladığı en önemli uygulamadır. Bu yazımda kuluçkada uygulanan bazı aşıların jel ya da spray uygulanmaları konusunda araştırmalarımı paylaşacağım. Her iki uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır ve ikisinin de bazı sorunlu yanları vardır. Yapılan çalışmalar ve uzmanların tavsiyelerine göre ürün seçimleri biraz karaşık olarak görünmektedir.

Şekil 1 : Civcivler aşılama uygulamasına sevk edilirken

Aşılar Şekil 1 de görüldüğü gibi sepetteki civcivlere uygulanır ve daha sonra sprey yada gel olarak damlacıklar civcivlerin üzerine püskürtülür. Sprey aşı solunum yolu ile alınırken jel aşıları civcivler birbirinin üzerinden gagalama yolu ile oral olarak alırlar. Sprey aşılama en geleneksek yöntemdir fakat son beş yıldaki görüşler ile birlikte jel aşılara ilgi artmaktadır. Her iki uygulamanın da amacı civcivlere aşının ulaşmasıdır.

Nozzlelar sprey aşılamada kritik öneme sahiptir. Damlacık boyutları nozzle tipine ve sıvının basınç seviyesine bağlı olarak değişir. Damlacık boyutları aşının uygunluğuna göre ayarlanır.

Jel aşılar ise sabit süspansiyonda olup belirli miktarda aşı maddesi içerirler.

Şekil 2 : Jel aşı uygulama aşamaları
Aviavax Gel Vaccination

Jel Aşılama mı Spray Aşılama mı?

Bir uygulamanın diğerine göre önemli ölçüde iyi olduğunu söylemek çok zordur. Bazı aşılar jel olarak çok iyi immun yanıt oluştururken bazıları ise sprey olarak daha iyi immun yanıt oluştururlar. Her iki yöntem de etkili bir şekilde kullanılabilir ve her ikisi de kendi içlerinde negatif ve pozitif yönlerini barındırır.

Özellikle coccidia için jel aşılama, doğru kullanıldığı takdirde biraz daha yüksek aşılama başarısına sahiptir. Sprey aşı uygulaması mükemmel şekilde uygulansa da jel aşı uygulamasındaki başarıyı yakalayamamaktadır. Ancak kötü uygulama varsa  veya bir hata varsa en kötü aşılama olacağından dolayı sprey aşı uygulaması daha iyi sonuç verecektir. Sprey aşılama ile tutarlılık daha fazla olacaktır. Bununla birlikte aşı uygulamasındaki en önemli faktör kuluçkahane personelidir. Personel aşıları düzgün ve önerilen şekilde hazırlamaz ise ne kadar doğru damlacık boyutu olursa olsun asla tutarlı bir aşılama olmayacaktır.

Sonuç olarak ürünün kalitesi ve aşının başarısı kuluçkahanedeki personelin uygulamaları kadar iyidir.

Jel yöntemi koksidiyoz aşı uygulamasında yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda da yeni teknoloji ile İnfeksiyöz Bronşitis hastalığına karşı kuluçkada jel aşı uygulama tekniği geliştirilmiştir. Yapılan çalışmalara göre güvenilir ve uygulanabilir sonuçlar verdiği görülmektedir. Ülkemiz Kanatlı Sağlığı’nda objektif sonuçları görmek için Türkiye Kanatlı Üretimi’nde denenmeli ve değerlendirilmelidir.

Kaynaklar

  1. Claudia M. Tucciarone,Giovanni Franzo,Alice Bianco,Giacomo Berto,Gema Ramon,Pascal Paulet,Konstantinos C. Koutoulis, and Mattia Cecchinato,Infectious bronchitis virus gel vaccination: evaluation of Mass-like (B-48) and 793/B-like (1/96) vaccine kinetics after combined administration at 1 day of age;2018 Poultry Science 0:1–9
  2. Improving efficacy of spray vaccinations Poultryworld,Dec 10, 2013 
  3. Watt Poultry USA by austın alonzo on june 1, 2018

Değerli yorum ve katkılarınızla sektörümüzde yer alan açık yazar ekibimize motivasyon sağlayacaksınız.

info@turkishpoultry.net

Bir cevap yazın

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Türkiye

Keyifli okumalar dileriz.

%d blogcu bunu beğendi: