Broylerlerde BCO ve Topallık

Broylerlerde Topallık

Emrah Boran- Veteriner Hekim

Broylerlerde osteomyelitli bakteriyel kondronekroz olarak bilinen BCO (Bacterial chondronecrosis with osteomyelitis) topallığın spesifik nedenidir.

Uzun süre oturma pozisyonunda kalmak bacakları besleyen büyük arterlere baskı uygulayabilir ve uygunsuz kan akışı kondrosit olgunlaşmasını engelleme ve fokal nekrozu tetikleyebilir ve bu şekilde epifizyal kıkırdak BCO ya duyarlı hale gelir.

Hızlı canlı ağırlık artışı ,özellikle proksimal femur ,tibia ve esnek  torasik vertabranın yapısal olarak olgunlaşmamış epifizyal ve fizyal kıkırdağına bükme ve kayma gerilimi uygular.

Aşırı mekanik gerilim hassas büyüme plaklarının kondrositleri arasında osteokondritik yarık oluşturur. Buralara kan yoluyla fırsatçı bakteriler yerleşir ve BCO için patognomik olan nekrotik boşluk ve büyük apseleşme ile sonuçlanır.

BCO ve TopallıkFigür 1
Fast growth is associated with thick growth plates containing poorly mineralized layers and columns of chondrocytes that are susceptible to the formation of microfractures

Çevrede ya da hayvanın florasında bulunan bakteriler herhangi bir bulaşmaya gerek kalmadan yürüyüş bozuklukları ve oluşan stres ile aktive olurlar.

Figür 2
Progresif BCO ya öncülük eden proksimal femoral (A-C) yada tibial (D-F) dejenerasyonun evreleri
A.     Normal proximal femur başı; B. Femoral epiphysis C. Femoral epiphysis,physis ve metaphysis
D.Erken dönem proximal tibial BCO

Yapılan çalışmalar, broyler genetik hatlarının BCO ya genetik duyarlılığını ortaya koyarak BCO insidansını  D3, probiyotikler ve enrofloksasin ile azaltılabileceğini gösterdi.

Son çalışmalar kuluçka ve civciv kalitesinin Broylerlerin BCO ya duyarlılığına etkisini açıkça göstermiştir.

Kaynaklar

  1. Robert F. Wideman, Jr., Poultry Science, Feb 2016
  2. R. F. Wideman, Jr, A. Al-Rubaye, Y. M. Kwon, J. Blankenship, H. Lester, Poultry Science, Jan 2015
  3. R. F. Wideman, Jr., J. Blankenship, I. Y. Pevzner, B. J. Turner, Poultry Science, August 2015

Değerli yorum ve katkılarınızla sektörümüzde yer alan açık yazar ekibimize motivasyon sağlayacaksınız.

info@turkishpoultry.net

Bir cevap yazın

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Türkiye

Keyifli okumalar dileriz.

%d blogcu bunu beğendi: