Avian Influenza: Ko-enfeksiyonların rolü

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim

Avian Influenza

Kuş Gribi dünya çapında en önemli hastalıklardan biridir. Avian Influenza virüslerinden (AIV) kaynaklanır ve Orthomyxoviridae familyasına, A, B ve C olmak üzere üç tipe sahip Influenza Virüs ailesine aittir. Kümes hayvanlarındaki tek Influenza Virüsü tip A’dır.

Patotipler, Yüksek Patojenik Kuş Gribi (HPAI) ve Düşük Patojenik Kuş Gribi (LPAI) ve İntravenöz Patojenite İndeksi 1,2’den yüksek olan (veya dört ila sekiz haftalık intravenöz olarak enfekte civcivlerde ölüm oranı% 75 olan) herhangi bir İnfluenza A virüsü HPAI’dır . Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne (OIE) göre, tüm HPAI, H5 ve H7 vakalarının patotipine bakılmaksızın bildirilmesi gerekiyor. LPAI H5 ve H7’nin bildirilmesinin gerekmesinin nedeni, HPAI olma potansiyelleridir. LPAI ve HPAI arasındaki farklı patojenite, konakçıdaki farklı replikasyon bölgeleri ile ilgilidir. HPAI, çok çeşitli organları kopyalayabilir ve bunlara zarar verebilirken, LPAI, solunum ve sindirim sistemlerinin yalnızca sınırlı dokularında replike olabilir ¹. Çoğu durumda, LPAI asemptomatik veya hafif enfeksiyona neden olur ² ancak bazı LPAI virüsleri % 10’un üzerinde ölüm oranına neden olur.

AI, başta Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere hemen hemen her kıtada mevcuttur. Yabani kuşlarda, özellikle su kuşlarında yaygın olarak izole edilir. Bazı ülkelerde LPAI’nin kontrolü, özellikle su kuşlarının rezervuarları nedeniyle çok zordur.

Ko-enfeksiyon, bir organizmanın birden fazla virüs veya bakteri tarafından enfeksiyonudur ².

LPAI’de ko-enfeksiyonların rolü nedir?

Bazı deneyler, Avian Influenza virüsünü deneysel olarak kopyalamadaki zorluğu ³, denemede sıklıkla hafif enfeksiyonlara neden olduğunu ileri sürmüş ve klinik belirtilerde artışa başka bir faktörün neden olduğunu düşündürmüştür.

LPAI ko-enfeksiyonları oldukça yaygındır ve normalde klinik belirtilerin komplikasyonlarına neden olur. Daha önce enfekte olmuş bir konağın enfeksiyonu, ikinci enfeksiyon ve klinik belirtilerle replikasyonu etkileyebilir. Bazı durumlarda, birincil virüs ikinci bir virüsün kopyalanmasına izin vermediğinde viral müdahale vardır. Öte yandan, diğer durumlarda ikinci virüsün replikasyonu artabilir.

Ko-enfeksiyon vakalarında tanı, viral etkileşim durumlarında zor olabilir; bazı durumlarda, virüs titreleri düşük veya tespit edilemez olacaktır.

En önemli viral ko-enfeksiyonlardan ikisi LPAI & İnfeksiyöz Bronşit ve LPAI & Newcastle Hastalığı’dır.

LPAI ve İnfeksiyöz Bronşit ko-enfeksiyonu

İnfeksiyöz Bronşit, solunum ve verim kayıplarına neden olan önemli bir hastalıktır. İnfeksiyöz Bronşit etkeni bir Coronavirüs’tür ve bu virüsün önemli karakteristiğini Spike proteini (S) belirler, IBV serotiplerindeki varyasyon S proteininin varyasyonu ile ilişkilidir ⁴. Farklı serotiplerden  çapraz koruma kısmen vardır ya da yoktur. Massachusetts protektotipi (Mass – Classic) çok önemlidir ve dünya çapında yaygındır ⁵. Mass Protectotype solunum tropizmine sahiptir.

Normalde solunum sendromunda, bir veya daha fazla ajanın dahil olma olasılığı yüksektir ⁶.

İnfeksiyöz Bronşitis Virusu ile H9N2 ortak enfeksiyonu ile ilgili olarak, İran’da yürütülen deneysel bir çalışma, IBV’nin LPAIV’in kopyalanmasını teşvik etme olasılığını gösteren, klinik belirtilerde bir artış ve LPAI titrelerinde önemli bir artış olduğunu ortaya koymuştur. Deneyde klasik IB suşu (H120) ve varyantları kullanılmıştır ⁷. Mısır’daki bir deneysel denemede, LPAI ve İnfeksiyöz Bronşitis Virusu ile birlikte enfeksiyon, Avian Influenza Virusu’nun saçılımında bir artışa neden olmuştur ⁸. 

Bu, İnfeksiyöz Bronşitis Virusu’nun klinik Avian Influenza belirtilerini şiddetlendirebileceği ve Avian Influenza’nın yayılmasını hızlandırabileceği anlamına gelir ve İnfeksiyöz Bronşitis’in LPAI endemik alanlarında kontrol edilmesi gerektiği anlamına gelir.

İnfeksiyöz Bronşitis’i önlemek için, endemik alan saha suşuna uygun İnfeksiyöz Bronşitis aşılarının kullanılması önemlidir. Moleküler tanı (sekanslama), bölgedeki yaygın İnfeksiyöz Bronşitis Virus varyantlarını bilmenin anahtarıdır.

Avian Coronavirus
Avian Coronavirus (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden Halk Sağlığı Görüntü Kitaplığı CDC, Unsplash)

Klasik bir IB (H120) suşunun kullanılması, İnfeksiyöz Bronşitis’i kontrol etmeye ve dolayısıyla LPAI’nin en olumsuz sonuçlarını kontrol etmeye yardımcı olan önemli bir noktadır.

LPAI ve Newcastle Hastalığı ko-enfeksiyonu

Newcastle hastalığı, birçok ülkede mevcut olup, ölümlere, ekonomik ve ticari kayıplara neden olmaktadır. Newcastle hastalığına bir paramiksovirüs olan Avian Paramyxovirus serotip 1 neden olur ve bu hastalığın önemli bir özelliği, farklı genotiplerden bağımsız olarak sadece bir serotipin varlığıdır.

LPAI ve Newcastle hastalığı ko-enfeksiyonlarının Newcastle Hastalığı Virüsünün (NDV) replikasyonunu düşürdüğü ileri sürülmektedir. Hem NDV hem de AIV, konakçı hücrelerdeki sialik aside bağlı glikokonjugatlara bağlanır ve ayrıca viral replikasyon sırasında konak hücre mekanizması için rekabet edebilir ². Ördeklerde LPAI ve NDV’nin birlikte enfeksiyonu, LPAIV için tespit edilen daha yüksek sayıda kloakal swab’ın pozitifliği ile sonuçlandı ve daha az sayıda kloakal swab’ta NDV için pozitiflik tespit edildi ⁹. Ancak, bu etkilenen replikasyon dinamikleri, klinik belirtileri değiştirmemektedir ¹⁰.

Bu durumda, daha düşük replikasyon oranı ve klinik belirtilerde hiçbir değişiklik olmaması teşhisi bir sorun haline getirir; bazı durumlarda, ortak enfeksiyonun ND titrelerini etkilemesi mümkündür.

Newcastle Disease Virus
Kuş Paramiksovirüsü
© Kaynak: HIPRA

NDV ile Ko-enfeksiyon vakalarında, LPAI ve NDV’nin etkileşiminin farkında olmak önemlidir ve bu virüslerin her ikisi de solunum tropizmine sahip olduğundan, yerel korumayı uyarmak için solunum tropizmi olan daha düşük patojeniteye sahip ND aşılarının kullanılması önemlidir.

Sonuçlar

LPAI ve IB ile ko-enfeksiyonları kontrol etmek için anahtar, bölgede bulunan IB suşlarını bilmek, aşıları yerel olarak mevcut IB varyantlarına göre kullanmak ve güçlü bir IB Klasik suşu ile aşılama programını oluşturmak önem taşımaktadır.

LPAI ve NDV ile ko-enfeksiyon durumunda, LPAI’nin enfeksiyona katılma olasılığını değerlendirmek önemlidir.

KAYNAKLAR

  1. Mo, IP, 1997
  2. Sajid, 2017
  3. Swayne, 1996
  4. Cavanagh, 1998
  5. Sylvester, 2005
  6. Habibbolah, 2019
  7. Seifi, 2010
  8. Kareen, 2017
  9. Franca, 2014
  10. Mar, 2014
Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Türkiye

Keyifli okumalar dileriz.

%d blogcu bunu beğendi: